125 tys. zł kary dla P4 za niejasności z cennikiem numerów premium

20. września Prezes UKE nałożył na P4 karę w wysokości 125 tys. zł za naruszenie art. 209 ust. 1 pkt 4 Prawa Telekomunikacyjnego, czyli za naruszenie obowiązków informacyjnych w stosunku do użytkowników końcowych przy zawieraniu umów o świadczenie usług telefonicznych.