Bez patentu ani rusz

sensowne byłoby znacjonalizowanie firm farmaceutycznych za pewnym odszkodowaniem.niestety USA nigdy się na to nie zdecyduje