Centertel o postępowaniu antymonopolowym wszczętym przez UOKiK

Stanowisko PTK Centertel w sprawie wszczęcia przez UOKiK postępowania antymonopolowego związanego z usługą DVB-H.