Duże zainteresowanie Wielkopolską Siecią Szerokopasmową

Telekomunikacja Polska, Netia, Dialog, Telekomunikacja Kolejowa, Inea, Hawe, Aero2 oraz firmy Promax i Asta-Net zostały dopuszczone do dalszych negocjacji w sprawie zaangażowania w spółkę Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa.