Dzieci i śmierć

var pollTitle=’Czy cywilizacja euroatlantycka powinna dbać o zwiększenie przeżywalności dzieci z Afryki i Azji?’;var pollOpts=[’tak’,’nie’,’nie mam zdania’];
openBBCPoll(pollTitle, pollOpts);