Genetyka z buszu

„Okazuje się, że dwóch Buszmenów różni się genetycznie bardziej niż

Europejczyk od Azjaty!”


No to jest bardzo obrazowe.

Jesteśmy na początku drogi poznania.

Albo początku, początku początku…