Hotel Mama

Wszystko racja, bardzo wartościowy artykuł, ale potrzebne są dwie uwagi:

1. W Polsce młodzi ludzie często korzystają z pomocy rodziców przy załatwianiu

spraw życiowych (w urzędzie, przy kupnie mieszkania, kupnie samochodu itd.)

nie dlatego że są niesamodzielni, tylko dlatego że w Polsce 19- czy 20-latek

jest traktowany jak gó…arz, którego można spławić lub oszukać. To starsza

część społeczeństwa musi się oduczyć traktowania pełnoletnich młodych ludzi

jak pętaków.

2. Model skandynawski też ma swe złe strony. To świetnie że młodzi ludzie tam

w wieku 18 lat mieszkają samodzielnie, zarabiają i polegają głownie na sobie

samym. Ale rozluźnienie więzi między pokoleniami poszło tam moi skromnym

zdaniem za daleko.