Internet usługą powszechną nie wcześniej niż w 2013 roku

Komisja Europejska ponownie rozpoczęła konsultacje na temat uczynienia dostępu do Internetu usługą powszechną. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Anna Streżyńska uważa, że w Polsce jest za wcześnie na takie regulacje.