Morski spis powszechny

Dodanie słowa „gatunków” w zdaniu:

„…Pierwszy, a zatem historyczny – spis wszystkich zwierząt i mikrobów żyjących w oceanach…”

…pewnie wstrzymałoby moje odkrycie samonamnażania się w Gazecie półgłówków specjalistów od nagłówków.

Myśl o bezsensowności użycia w tym zdaniu myślnika będzie już myślą wtórną.

Liczcie te mikroby, liczcie…