Motorola pęka na pół

W 2011 roku Motorola zamierza zakończyć proces podziału na dwa niezależne podmioty. Pierwszy z nich obejmie swoją działalnością m.in. dział mobilny, drugi – rozwiązania dla biznesu.