Napisze prezentacje maturalną.

Napiszę prezentację maturalną, zajmę się bibliografią, konspektem. Napiszę na

każdy temat. Pracę piszę sama, mam doświadczenie w pisaniu takich prac. Cena

do uzgodnienia mailowo: jot19@wp.pl. Możliwość negocjowania, pisanie na każdy

temat.