Naukowcy: Palenie ”z trzeciej ręki” także rak…

A czy zbadano już jak bardzo szkodliwy jest spacer ulicami miast,

zanieczyszczonymi spalinami? I porównano go z zanieczyszczeniem nikotyną?