„Nieświadomi” przemówili

No i zepsuli taką dobrą robotę… Przecież dotychczas te „warzywka” nie miały

prawa myśleć i pragnąć niczego innego, jak jedynie eutanazji.

Wstyd, naukowcy a tacy niepostępowi.

Y.