Nobla za badania nad leczniczymi efektami lobotomi

przyznano w 1949 Egasowi Moniz. Pomimo protestów ofiar lobotomii nagrody nie odebrano.