Nowy „ptasi” dinozaur

Dinozaur czekał 63 na swoje odkrycie ale artykuł o nim napisany w

wielkim pośpiechu. Haplocherusa odkryli wspólnie z Chińczykami

z(Chińskiej Akademii Nauk) Amerykanie z George Washington University

w Waszyngtonie.

Doniosłość tego odkrycia polega na tym, że rzuca ono światło na

ewolucję ptaków, które wyodrębniły się od teropodów w późnej jurze.

Gazeta chyba zeszłym roku publikowała ciekawy artykuł o

pokrewieństwie kurczaka i tyranozaura, który jest najbardziej znanym

teropodem.

Zanim odkryto Haplocheirusa znany był inny dinozaur – Mononykus –

który uważany był za gatunek jednego z pierwszych ptaków – nielotów.

Obecnie widac jednak powiązania między nim a alwarezaurami, ktore

mimo, że wyglądem przypominają ptaki wyodrębniły się od teropodów

niezależnie od nich, choć w podobnym okresie.www.nowaatlantyda.com