Opętania a nauka

Chciałbym, aby uczestnicy tego forum wypowiedzieli się na temat opętań.

Księża egzorcyści twierdzą, że osoby opętane unoszą się lewitując, mówią w

wielu językach; zeznania potwierdzają naoczni świadkowie.

Ja rozumiem, że może być to choroba psychiczna, ale jak wyjaśnić tę lewitację

i mowę w obcych językach?

www.tvn24.pl/12690,1642784,0,1,szatan-coraz-czesciej-straszy-polakow,wiadomosc.html