Polkomtel odpiera zarzuty UOKiK

W związku z wszczętym przez UOKiK postępowaniem antymonopolowym przeciwko czterem operatorom telefonii komórkowej, Polkomtel oświadcza, że nie był i nie jest stroną porozumienia z innymi operatorami.