Powiedzcie czy to prawda – wahania osi Ziemi

Oś Ziemi to linia prosta, wokół której nasza planeta dokonuje obrotu w ciągu

doby gwiazdowej. Punkty, w których ta oś przebija powierzchnię Ziemi, to

bieguny geograficzne. Nachylenie osi Ziemi względem ekliptyki wynosi około

23,4 stopnie i maleje o około 0,00013 stopnia na rok; zmienia się ono

cyklicznie w ciągu 40 000 lat w zakresie od 21,58 do 24,36 stopni.
Jeśli

nachylenie zmniejsza się, to zmniejszają się również różnice w ilości energii

słonecznej docierającej do poszczególnych stref klimatycznych Ziemi oraz

różnice między latem a zimą.

fakty.interia.pl/nauka/news/trzesienie-ziemi-w-chile-moze-skrocic-dlugosc-dni,1446592

Czy to jest udowodnione naukowo, czy to kolejne domysły dziennikarskie?