prośba o udział w badaniu naukowym

Zapraszam do udziału w krótkim badaniu! Udział w nim jest anonimowy i dobrowolny. Informacje uzyskane w tym badaniu będą wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Wystarczy kliknąć w następujący link cbu.psychologia.pl/kli/

Bardzo dziękuję za pomoc!