Royal Society of Chemistry o Climategate

Czas na oświedczenie Royal Society of Chemistry złożone dla brytyjskiej parlamentarnej komisji badającej wyciek e-maili z CRU.

Pytanie: Jakie są konsekwencje ujawnienia e-maili dla wiarygodności badań naukowych?

Odpowiedź:

4. Jasny opór badaczy z Climatic Research Unit (CRU) z University of East Anglia (UEA) przed ujawnieniem badawczych danych został szeroko opisany jako wskazówka braku rzetelności w badaniach naukowych. Prawdziwa natura nauki domaga się, by badania były transparentne i wystarczająco solidne, by przetrwać dokładną analizę. Brak woli by ujawniać naukowe informacje może wskazywać, że naukowe wyniki lub metody nie są wystarczajaco solidne, by oprzeć się krytycyzmowi, nawet jeśli krytycyzm ten nie jest dobrze ugruntowany. Takie zachowanie ma dalekosiężne konsekwencje zarówno dla reputacji nauki jako takiej, jak i dla podważenia zaufania do nauki ze strony publiki.

[…]

6. Dzielenie się naukową informacją jest kluczowe dla rozwoju nauki, jako że bazuje ona na solidnej wiedzy zebranej z uprzednich badań. Dostęp do godnej zauania, aktualnej informacji jest krytyczny dla postępu badawczego i uzdalnia opracowywanie rozwiązan dla światowych problemów. Dzielenie się informacją jest szczególnie istotne w badaniach, gdzie krzyżują się liczne dziedziny nauki – w tej sytuacji postęp w głównej mierze zależy od woli i efektywnej komunikacji pomiędzy różnymi obszarami specjalizacji.

7. Jest równiez konieczne, by naukowa informacja była szeroko dostępna dla badania: esencja i zasadność badań zależy od ich zdolności do przetrwania krytycznej rewizji. W istocie, postęp w nauce często następuje w efekcie gdy przeważający pogląd jest podważany przez dobrze uzasadniony sceptycyzm; jest to zasadnicze dla metody naukowej i powinno się do tego zachęcać, nawet jeśli wzbudza to kontrowersje.

[…]

13. Jak to stwierdzono w przeglądzie, konieczne jest, by wymiana e-maili jak i inne istotne dla sprawy informacje z CRU stały się obiektem śledztwa, mającego ustalić czy dane były zmanipulowane lub ukrywane. Jest to potrzebne nie tylko by zidentyfikować jakiekolwiek nie dające się zaakceptować zachowania, ale także by zweryfikować opublikowane już rezultaty. Jest to krytyczne w wyjaśnieniu zachowania naukowców z CRU, to jest, czy była to błędnie rozumiana ochrona ich pracy czy świadoma manipulacja danymi.