Sinice w kosmosie

Panspermia jest więc prawdopodobna. Zwiększa się prawdopodobieństwo występowania życia w kosmosie.