stypendia nawet do 1566zł miesięcznie!

AHE – studia nie tylko dla bogaczy!

Jeśli wydaje Ci się, że nie stać się na podjęcie studiów na Uczelni prywatnej – jesteś w błędzie! Studenci Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi mają możliwość uzyskania pomocy finansowej nawet do 1566 zł miesięcznie.

Pieniądze na ten cel przeznaczone są z budżetu państwa. Dzięki temu co roku stypendia naukowe, sportowe, socjalne, mieszkaniowe i na wyżywienie otrzymuje tysiące studentów. Specjalna pomoc przygotowana jest także dla osób niepełnosprawnych.

W roku akademickim 2010/2011 studenci AHE mogą ubiegać się o:

1. Stypendium socjalne

2. Stypendium na wyżywienie

3. Stypendium mieszkaniowe

4. Stypendium za wyniki w nauce lub sporcie

5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

6. Zapomoga

Stypendium otrzyma każdy, kto spełni określone warunki!

Stypendium socjalne i mieszkaniowe otrzyma student, u którego wyliczony dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy 602 zł netto, a stypendium na wyżywienie, jeśli dochód nie przekroczy 550 zł netto na osobę w rodzinie.

Stypendium naukowe uzależnione jest od średniej ocen uzyskanej w poprzednim roku studiów, natomiast stypendium sportowe od wyników sportowych osiągniętych w poprzednim roku studiów.

Każdy, kto spełni warunki do otrzymania ww. świadczeń ma możliwość otrzymywania pomocy materialnej w wysokości nawet do 1566 zł miesięcznie.

Specjalnie dla niepełnosprawnych!

Na dodatkową pomoc – stypendium dla osób niepełnosprawnych – mogą liczyć także osoby posiadające orzeczoną niepełnosprawność.

Gdy student znajdzie się w trudnej sytuacji losowej!

Poza stypendiami, które przyznawane są na okres do 10 miesięcy, Uczelnia pomaga także studentom, którzy z przyczyn losowych znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Jednorazowa zapomoga może wynieść nawet 1000 zł.

Więcej informacji na stronie >>> www.ahe.lodz.pl/?lang=pl&content_id=67