Użytkownik prepaid też jest abonentem

16. lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne, przedłożony przez Ministra Infrastruktury. W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ze stycznia 2009 r. zmieniono definicję abonenta. Teraz w świetle prawa będzie nim też użytkownik telefonii na kartę.