Wstępny obraz polskiego rynku kart SIM po 4Q2009

W IV kwartale 2009 roku najwięcej kart SIM pozyskało P4, a najwięcej stracił Polkomtel. P4 przekroczyło magiczną barierę 3 mln klientów najprawdopodobniej już pod koniec III kwartału – wynika ze wstępnych szacunków TELEPOLIS.PL.