Wyniki Centertela po 4Q2009

Centertel w 2009 roku zanotował 7,745 mld zł przychodów – o 10,2% mniej niż w 2008 roku, kiedy wyniosły one 8,635 mld zł. 31. grudnia operator miał 13,714 mln klientów telefonii komórkowej (spadek o 22 tys. w 4Q08 i o 468 tys. w całym 2009 roku). Z oferty na kartę sieci Orange zrezygnowało w 2009 roku 925 tys. klientów.