Wyniki Grupy Tell w 2009 roku

Grupa Tell osiągnęła skonsolidowany zysk netto na poziomie 6,7 mln zł, z tego sam Tell miał prawie 6,6 mln zł. Na poziomie EBITDA wynik ten wyniósł odpowiednio 14,4 mln zł oraz 10,5 mln zł.