Wyniki Grupy TP po 4Q2009

Grupa TP miała w 2009 roku 16,560 mld zł przychodu i 1,282 mld zł zysku netto (spadek o prawie 59%). W 2008 roku przychody były większe o 8,8% (wynosiły 18,164 mld zł), a zysk netto wynosił 2,190 mld zł. To głównie efekt spadek ponad 50-procentowej obniżki MTR-ów.