Wyniki GTS Energis w 2009 roku

Przychody GTS Energis spadły w 2009 roku o 3% do 421 mln zł, a EBITDA wzrosła o 27% do 122 mln zł z 96 mln zł. Marża EBITDA wyniosła w 2009 roku 29% wobec 22% w roku 2008.