Wyniki PTC po 4Q2009

Na koniec 2009 r. w sieci PTC działało 13,5 mln kart SIM, o 18 tys. więcej niż na koniec III kwartału i o 226 tys. więcej w stosunku do 2008 r. W całym 2009 r. pozyskano 491 tys. klientów abonamentowych (wzrost o 5,2% w stosunku do roku poprzedniego, a ich udział w ogólnej bazie klientów wyniósł 49,3%).