Zmiany w poczcie BlackBerry w Erze

Od 30. września usługa BlackBerry zyskuje w Erze. nowe standardy i nową nazwę – Blackberry Mail&Web.